Sa May Suba

Sa may suba, ani-a ako karon
Maugdang gapinsar sa akong sugilanon
Tungod nga aduna’y duha kalalake
Nga kanunay’ng nagpadayag sa ilang gibati

Miingon si Adolfo nga sama ako sa usa kabituon
Mahayag ug matahom, lisod kab-uton
Sumala pud ni

Filipe ang mga bulak mura daw’g ako
Maalimyon, maanyag, ug daghang magka-gusto

Apan ang kamatuoran ni-ana wala nilang duha
Ang tinuod nga gakupot sa akong gugma
Sanglit kay si Emilio ang bugtong kong pagasimbahon
Apan kini nga ulitawo sa laing babaye nagpaulipon

Busa, ani-a ako karon gaapong sa kilomlom
Nisilong na ang adlaw apan gahulat lang gihapon
Nga sa pagsubang sa buwan matuman ang akong gi-ampo
Nga si Emilio unta mahigugma pud kanako

* Was cleaning up my laptop files and found this crazy composition! It’s a Visayan poem I did for a friend for her Cebuano class. That was actually so cute of her to think I could help her out on this one. Unfortunately, while Cebuano is my native dialect, I find it unbelievably hard when I need to follow its grammar rules. I’m not even gonna try translating it in English ’cause I’ll only end up defying its true meaning as I was using words no normal Cebuano would use in normal conversations. PS: She’s a teen, thus the theme. 08.05.13 ♥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s